Dobro došli!Adventisti sedmoga dana su crkva sa više od 15 milijuna članova u 205
zemalja svijeta. Sa svim kršćanima djelimo vjerovanje u Isusa koji je
kroz svoju smrt i uskrsnuće dao mogućnost vječnog života svima koji
vjeruju u njega.

Prema njegovom obećanju vjerujemo da će ponovo doći i stvoriti novi
svijet. Zbog toga nosimo ime Adventisti (latinski adventus = dolazak).
Otkrij znak nase vijere